Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

bannertextseminar

 

สส.ชสอ. ได้จัดโครงการสัมมนาศูนย์ประสานงานแและสหกรณ์ออมทรัพย์ ทั้ง 4 ภูมิภาค ประจำปี 2562
โครงการนี้ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นที่ 8 แล้ว ทั้งนี้เพื่อการตวจเยียมศูนย์ประสานงาน เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนแนวคิด หลักการบริหาร
ตลอดจนการพัฒนาระบบฌาปนกิจสงเคราะห์ให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืนต่อสมาชิก


และในครั้งนี้ได้จัดสัมมนาทั้งหมด 6 พื้นที่ 6 จังหวัด โดยประเดิมเริ่มพื้นที่แรก ภาคใต้ คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พื้นที่สอง ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี, พื้นที่สาม ภาคเหนือ จัดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์
ต่อด้วยพื้นที่สี่ ภาคตะวันออเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น, พื้นที่ห้า จังหวัดนครปฐม
ปิดท้ายด้วยพื้นที่ ภาคกลาง ซึ่งจัดที่ จังหวัดนนทบุรี
โดยโครงการนี้ได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก ทั้งประธานกรรมการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน เป็นต้น

เลือกชมภาพบรรยาการการสัมมนา 4 ภูมิภาค ประจำปี 2562 ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง

 

thb nst      thb qhi      thb tkh

 

thb kkc     thb ctbk      thb bkk