Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รปกจกรรม 

โครงการมอบหีบปรับอากาศ(โลงเย็น)


Ayutthaya coffin

 

 Kalasin Coffin

 

Chumphon Coffin

 

Nakornrachasima Coffin

 

Prachuapkhirikhan Coffin

 

 Kamphaengphet Coffin

 

Tak Coffin

 

26 พ.ค. 60
สส.ชสอ. ร่วมกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กลุ่มวิชาชีพ
ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 กลุ่มวิชาชีพ
ณ สถานที่ก่อสร้างอาคารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
7 กลุ่มวิชาชีพ

pillar ceremony

 

11 พ.ย. 59
สส.ชสอ. ร่วมสวดพระอภิธรรม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
ณ วัดป่าภูเหล็กวนาราม จังหวัดเลย

 

26 ต.ค. 59
สส.ชสอ. ร่วมกับ 7 สมาคมฯ จัดโครงการ "ย้อมผ้าฟรีทำดีเพื่อพ่อ"
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
ณ อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี

 

21 ธ.ค. 57
สส.ชสอ. สัมมนาศูนย์ประสานงาน
ณ โรงแรมไพร์มไทม์ จังหวัดชลบุรี

meeting4east

 19 ธ.ค. 57
สส.ชสอ. สัมมนาศูนย์ประสานงาน
ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ

meeting4bkk

 

 14 ธ.ค. 57
สส.ชสอ. สัมมนาศูนย์ประสานงาน
ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

meeting4n-east2

 13 ธ.ค. 57
สส.ชสอ. สัมมนาศูนย์ประสานงาน
ณ โรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้ จังหวัดร้อยเอ็ด

meeting4n-east1

10 ธ.ค. 57
สส.ชสอ. สัมมนาศูนย์ประสานงาน
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

meeting4north

7 ธ.ค. 57
สส.ชสอ. สัมมนาศูนย์ประสานงาน
ณ โรงแรมแกรนเซาธ์เทิร์น จังหวัดนครศรีธรรมราช

meeting4south

30 พ.ย.57
สส.ชสอ. สัมมนาศูนย์ประสานงาน
ณ โรงแรมเดอะริช อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

 

therich301157

 

 

 

รวมรูปภาพการเข้าเยี่ยมสหกรณ์ ในโครงการเร่งระดมสมาชิกของสมาคม สส.ชสอ.

พลาธการ

กลมพลาธิการทหารบก

รวมครจนทบร

สอ.ครูจันทบุรี

รวมชยภม

สอ.สาธารณสุขชัยภูมิ

รวม

30 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น.
สส.ชสอ.เข้าร่วมพิธีฉลองอาคารสำนักงาน สอ.ครูสมุทรสาคร

สสอท

ดร.ก๊ก ดอนสำราญ นายกสมาคม สส.ชสอ และผู้จัดการ

เข้าร่วมบรรยายในการสัมมนา กรรมการ และ เจ้าหน้าที่ สสอท.

ณ โรงแรม เดอะริช จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 10 ตุลาคม 2557

6869

ตัวแทนและคณะกรรมการ สส.ชสอ. มอบเงินสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิตแก่ทายาท

ร.ต.ต.ชรินทร์ ปทุมชาติ

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรสุรินทร์

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

โดย ดร.ก๊ก ดอนสำราญ เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมฌาปนกิจกลุ่มวิชาชีพ

ในการบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร วันอังคารที่ 22 กันยายน 2557

การไฟฟา

มอบเงินสงเคราะห์ให้กับทายาทสมาชิก สส.ชสอ.

สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้านครหลวง จำกัด

นายกมอบเงนทายาท

กจกรรม

S  8953897

สส.ชสอ.ร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงานระดับจังหวัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 19 ก.ย. 57

>> กิจกรรมปี 2557 <<

                                          เดือนพฤศจิกายน

                                          690485084369

                                    สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี 

                 เดือนตุลาคม

                 651892328756

    นายกพบสมาชิก ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์

              เดือนกันยายน

               591855174085

           สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี

             

สำหรับสมาชิกสมาคม

membook

 

สามารถดาวน์โหลด App เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนตัว

ทางมือถือตาม Link นี้

สำหรับมือถือระบบ IOS

download

 

สำหรับมือถือระบบ ANDROID

download an

 

  

สำหรับสมาชิกรับตรง

ให้ติดต่อ

เบอร์ 02-496-1251 ต่อ 102

 

Facebook Page สส.ชสอ.

เบอร์ติดต่อ สส.ชสอ.

สำนักงาน

02-496-1251-2

Fax. 02-496-1253
ฝ่ายธุรการ  

092-208-1162 02-496-1048

ฝ่ายทะเบียน

092-208-1316 

081-826-1140

ฝ่ายการเงิน

092-208-1317

081-826-1104

ฝ่ายบัญชี   081-907-2641
E-mail fsct.ifsct@gmail.com
Line ID

ifsct

Line Official ID

@cremation_ifsct

S  30474242

cremation ifsct
Nz8Idx7uXA

banner program edocument
 team

1533524522379