Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ภาพบรรยากาศโครงการสัมมนาศูนย์ประสานงาน 4 ภาค (ภาคกลางตะวันตก) ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมริเวอร์ ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

นำโดย ดร.ก๊ก กอนสำราญ นายกสมาคม สส.ชสอ. บรรยายหัวข้อทิศทางการบริหาร สส.ชสอ. สำหรับปีงบประมาณ 2562 หลักการตรวจสอบและกำกับศูนย์ฯ รายละเอียดการรับสมัครสมาชิกรอบพิเศษ อายุไม่เกิน 65 ปี แนะนำการสื่อสารกับสมาชิกให้ชัดเจน ป้องกันการเสียสิทธิ์ และสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์ประสานงาน


พร้อมนายสมพล ตันติสันติสม นายกสมาคม สส.อค. และคณะกรรมการ ร่วมบรรยายหัวข้อแนวคิดและการพัฒนา รวมถึงการบริหารจัดการทิศทางอนาคตสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
และวิทยากรบรรยายพิเศษ "ชำแหละกฏกระทรวง 13 ข้อ กฏหมายใหม่ที่ประกาศบังคับใช้กับสหกรณ์" โดย นายปราโมท สรวมนาม ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย จำกัด และที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการรกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด โดยครั้งนี้มีประธานสหกรณ์ กรรมการ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ศูนย์ประสานงาน เข้าร่วมทั้งสิ้น 200 คน

 

View the embedded image gallery online at:
http://fscct.or.th/168-seminar62-vtkb#sigFreeIdba57984870

สำหรับสมาชิกสมาคม

membook

 

สามารถดาวน์โหลด App เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนตัว

ทางมือถือตาม Link นี้

สำหรับมือถือระบบ IOS

download

 

สำหรับมือถือระบบ ANDROID

download an

 

  

สำหรับสมาชิกรับตรง

ให้ติดต่อ

เบอร์ 02-496-1251 ต่อ 102

 

Facebook Page สส.ชสอ.

เบอร์ติดต่อ สส.ชสอ.

สำนักงาน

02-496-1251-2

Fax. 02-496-1253
ฝ่ายธุรการ  

092-208-1162 02-496-1048

ฝ่ายทะเบียน

092-208-1316 

081-826-1140

ฝ่ายการเงิน

092-208-1317

081-826-1104

ฝ่ายบัญชี   081-907-2641
E-mail fsct.ifsct@gmail.com
Line ID

ifsct

Line Official ID

@cremation_ifsct

S  30474242

cremation ifsct
Nz8Idx7uXA

banner program edocument
 team

1533524522379