Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

 

ประกาศจาก สส.ชสอ.

 

newประกาศสมาชิกเสียชีวิต - ลาออก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ประกาศรายชื่อพ้นสมาชิกภาพจากการเป็นสมาชิก สส.ชสอ. ประจำปี 2562
รายชื่อสมาชิกโอนเงินสงเคราะห์ศพวันที่ 28 มี.ค. 2562 (จำนวน 170 ราย)
รายละเอียดการคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ(ลาออก)
ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่อาคาร สฌ.สอ. (ตำแหน่งผู้จัดการและช่างเทคนิคอาคาร สฌ.สอ.)
วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
ประกาศเปิดประมูลร้านค้าภายในอาคาร สฌ.สอ.
ประกาศรับสมัครผู้จัดการอาคารและเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค
 ประกาศสมาชิกลาออก-เสียชีวิต ประจำเดือนมกราคม 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สส.ชสอ.ชุดที่ 5 กลุ่มวิชาชีพครู
ประกาศเรื่องคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 5 ปีบัญชี 2562-2563
- รายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 5 กลุ่มวิชาชีพครู(เพิ่มเติม)
- รายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 5 กลุ่มวิชาชีพครู พื้นที่ภาคกลาง / กทม.1-2
- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 5
- วิธีการและแนวปฏิบัติการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 5

- วันเวลาและสถานที่เข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 5
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
แจ้งเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าของสมาชิก ประจำปี 2562 (คงสภาพ) ครั้งที่ 4
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สส.ชสอ. สำหรับบัญชี 2562-2563
คลิกดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครรับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 5
ประกาศลาออก เสียชีวิต ประจำเดือนธันวาคม 2561
ประกาศรับสมัครผู้ตรวจบัญชี ประจำปี 2562
ประกาศรับสมัครผู้สอบบัญชีสมาคม ประจำปี 2562
ประกาศแจ้งการย้ายที่ตั้งสำนักงานและเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งเอกสาร 
ประกาศ จ้างเหมาโครงการจัดทำห้องปฏิบัติงาน สส.ชสอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
ประกาศจ้างทำครุภัณฑ์และตกแต่งภายในอาคารสำนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย
 ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. ปี 2562 
ประกาศลาออก และเสียชีวิตของสมาชิก ประจำเดือน จิกายน 2561
โอกาสสุดท้าย! สำหรับท่านที่เกิดในปี 2504-2505 ภายใน ธ.ค. 61 นี้เท่านั้น 
สวัสดิการเพื่อชาวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สมัครได้แล้ววันนี้
แจ้งการเปลี่ยนแปลงอายุการรับสมัครประจำปี 2561

ประกาศลาออก เสียชีวิตเดือนพฤศจิกายน 2561

คืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ(ลาออก) ครั้งที่1/2561

แจ้งการโอนเงินสงเคราะห์ ครั้งที่ 22/2561

ประกาศลาออก เสียชีวิตเดือนตุลาคม 2561

แจ้งการโอนเงินสงเคราะห์ ครั้งที่ 21/2561

แจ้งการโอนเงินสงเคราะห์ ครั้งที่ 20/2561 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่สมาคม

ระกาศลาออก เสียชีวิตเดือนกันยายน 2561 

แจ้งเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2562 (คงสภาพ) 

ประกาศเรื่อง จ้างทำห้องศูนย์ข้อมูลมาตรฐาน Server Standard Room โดยวิธีประกวดราคา 

ประกาศลาออก เสียชีวิตเดือนสิงหาคม 2561 

ประกาศการนำส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและใบรับรองแพทย์ของผู้สมัคร 

ประกาศแจ้งศูนย์ประสานงาน

การบันทึกข้อมูลสมาชิก สส.ชสอ. ลงในระบบฌาปนกิจสงเคราะห์

        1. เอกสาร 1 หนังสือขอเปิดระบบ

        2. เอกสาร 2 สัญญาจ้างกรอกข้อมูล

        3. เอกสาร 3 หนังสือยืนยันและขอเบิกเงิน   

**************************************************************

แจ้งการโอนเงินสงเคราะห์ เดือนสิงหาคม 2561

แก้ไขประกาศรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี 

แจ้งการโอนเงินสงเคราะห์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 

แจ้งการโอนเงินสงเคราะห์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561

 ประกาศรายชื่อพ้นสมาชิกภาพ 
จากการเป็นสมาชิก สส.ชสอ.ประจำปี 2561 

แจ้งการโอนเงินสงเคราะห์คงเหลือกรณีลาออก

แจ้งการโอนเงินสงเคราะห์คงเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิต

 แจ้งการเปลี่ยนแปลงอายุการรับสมัครประจำปี 2561
ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อความมั่นคง
เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติการบริหารเงินกองทุนเพื่อความมั่นคง
ประกาศ เรื่ิองธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ สสชสอ.

ประกาศรับสมัครสมาชิกสส.ชสอ.รอบ 3/2561 - 2/2562
วันที่ 1 มกราคม 2561
 - 31 ธันวาคม 2561

 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 4
รายงานการประชุมใหญ่ปี 2560

  

==> new ประกาศ กำหนดสมุดชำระเงินประจำตัวสมาชิก new
==> ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อความมั่นคง เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติการบริหารเงินกองทุนเพื่อความมั่นคง

==>แจ้งยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า(เงินคงสภาพ) ประจำปีพ.ศ.2561

==> ประาศลาออก เสียชีวิต เดือนพฤศจิกายน 2560  

==> ประกาศรับสมัครสมาชิกสส.ชสอ.รอบ 3/2561 - 2/2562 (รอบสมัคร 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561)
==>แจ้งการส่งเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติสมาชิก
==>ประกาศสิ้นสุดสมาชิกภาพประจำปี 2560
==>ประกาศ สส.ชสอ. 16/2560 เรื่องกำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ศพ
==>สรุปรายชื่อขออนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ครั้งที่ 10/2560
==>ขอความร่วมมือศูนย์ประสานงานใช้แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกชุดปัจจุบัน
 new ตัวอย่างใบสำคัญจ่ายเงินสงเคราะห์ สส.ชสอ.new

สำหรับสมาชิกสมาคม

membook

 

สามารถดาวน์โหลด App เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนตัว

ทางมือถือตาม Link นี้

สำหรับมือถือระบบ IOS

download

 

สำหรับมือถือระบบ ANDROID

download an

 

  

สำหรับสมาชิกรับตรง

ให้ติดต่อ

เบอร์ 02-496-1251 ต่อ 102

 

Facebook Page สส.ชสอ.

เบอร์ติดต่อ สส.ชสอ.

สำนักงาน

02-496-1251-2

Fax. 02-496-1253
ฝ่ายธุรการ  

092-208-1162 02-496-1048

ฝ่ายทะเบียน

092-208-1316 

081-826-1140

ฝ่ายการเงิน

092-208-1317

081-826-1104

ฝ่ายบัญชี   081-907-2641
E-mail fsct.ifsct@gmail.com
Line ID

ifsct

S  30474242
Nz8Idx7uXA

banner program edocument
 team

1533524522379